Hvem er vi

Nordsøfonden er den danske stats olie- og gasselskab og varetager statsdeltagelsen i hovedparten af licenserne på dansk område. Vi er blandt andet partner i Dansk Undergrunds Consortium, der står for knap 90 % af den danske produktion.

 roer i perspektiv

 

Vores formål

Olie- og gasproduktionen i den danske del af Nordsøen er med til at sikre, at vi har den energi, vi har brug for. Derudover skaber produktionen både vækst og arbejdspladser og sikrer staten store indtægter. Vi ser os selv som en del af løsningen i arbejdet for at sikre Danmarks forsyningssikkerhed og velfærd.

Danmark har et mål om at være fossiluafhængig i 2050. Samtidig står det klart, at vi ikke kan undvære olie og gas de næste mange år, bl.a. fordi teknologiske løsninger i den fornødne skala ikke er til stede endnu, og fordi omstillingen kommer til at tage tid og koste mange penge. Naturgas er det reneste fossile brændsel, og derfor kan gas kan spille en væsentlig rolle som overgangsbrændsel i de næste årtiers energiforsyning.

 

Det vi gør

Vores opgave er at varetage statens interesser i den danske olie- og gasproduktion. Derfor er vi en aktiv og løsningsorienteret partner, som arbejder for fremdrift i licenserne med særligt fokus på langsigtede løsninger.

Vi har et unikt indblik i den danske undergrund og de aktiviteter, der foregår. Som central licenspartner kan vi facilitere samarbejde og koordinering på tværs af licenser og aktører og dermed være med til at sikre optimal efterforskning og produktion til gavn for både selskaber og stat.

Vi vil være med til at sætte dagsordenen for beslutningstagere inden for dansk olie- og gasproduktion, så de bedste og mest holdbare løsninger findes. Det gør vi ved at være med til at identificere væsentlige problemstillinger og anskueliggøre de mulige udfald over for relevante aktører, så beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag. 

 

Nordsøfondens vision

Nordsøfonden arbejder for en langsigtet og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark. 

 

Vores mission er at:

  • skabe højst mulig værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.
  • sikre at Nordsøfonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14